Kazuhiro Higashi

Kazuhiro Higashi Artworks

Back to profile
Original Conceptual Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Father Goes to War

Paintings21.3 W x 14.5 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Melting Ice Cream Monster

Paintings17.9 W x 13.1 H x 0.9 D in

Original Abstract Calligraphy Drawings by Kazuhiro Higashi
Original Abstract Calligraphy Drawings by Kazuhiro Higashi
Original Abstract Calligraphy Drawings by Kazuhiro Higashi
Original Abstract Calligraphy Drawings by Kazuhiro Higashi
Original Abstract Expressionism Abstract Drawings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Drawings14.5 W x 10.2 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Sunny Side Up

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Doppelganger

Paintings37.1 W x 11.8 H x 1 D in

$1,490

Original Black & White Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Close Friends

Paintings33.8 W x 11.8 H x 1 D in

$1,400

Original Black & White Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Fateful Encounter

Paintings37.1 W x 11.8 H x 1 D in

$1,490

Original Black & White Abstract Drawings by Kazuhiro Higashi

Do Not Eat Me

Drawings14.5 W x 9.8 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings10.1 W x 14.3 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Sculpture by Kazuhiro Higashi

Specimen

Sculpture7.6 W x 10.4 H x 2.6 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Colorful Soup

Paintings18.1 W x 11.6 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking17.9 W x 15 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Drawings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Drawings12.9 W x 18.1 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Colorful Soup

Paintings17.9 W x 10.6 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Tears

Paintings15 W x 10.6 H x 0.9 D in

Original Contemporary Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Sculpture by Kazuhiro Higashi

Little Pupa

Sculpture10.6 W x 6.4 H x 0.7 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Smiley

Paintings16.5 W x 23.4 H x 0.9 D in

$1,360

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

New Species

Paintings10.1 W x 14.3 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Sprout

Paintings11.7 W x 16.5 H x 0.8 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Good Friends

Paintings15 W x 9.9 H x 0.8 D in

Original Contemporary Abstract Drawings by Kazuhiro Higashi

Unrequited Love

Drawings28.7 W x 21.1 H x 0.1 D in

$1,680

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Mother Ship

Paintings40.6 W x 14.3 H x 0.8 D in

Sold
Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Dream Aliens

Paintings8.3 W x 11.7 H x 0.8 D in

Sold
Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.5 W x 11.7 H x 0.8 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Dream Eater

Paintings14.3 W x 10.1 H x 0.1 D in

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Explorer

Paintings35.1 W x 16.5 H x 0.9 D in

$1,860

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Unfinished Work

Paintings20.3 W x 28.7 H x 0.9 D in

$1,860

Original Contemporary Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Monster in the Mirror

Paintings20.2 W x 14.3 H x 0.8 D in

Sold
Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings20.3 W x 14.3 H x 0.8 D in

$1,120

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Flowers in the Dark

Paintings20.3 W x 14.3 H x 0.8 D in

$1,120

Original Abstract Cats Paintings by Kazuhiro Higashi

Flash

Paintings11.7 W x 8.3 H x 0.8 D in

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Lonely Journey

Paintings28.7 W x 19 H x 1 D in

$1,770

Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Crazy Idea

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Abstract Fantasy Sculpture by Kazuhiro Higashi

Bleah

Sculpture36.8 W x 30.5 H x 1.2 D in

$3,350

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Suicide Bomber

Paintings33.1 W x 23.4 H x 1.1 D in

$2,360

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Exterminator

Paintings23.4 W x 16.5 H x 0.9 D in

$1,360

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Baby Playing with Frogs

Paintings16.1 W x 12.5 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Grinner

Paintings8.3 W x 11.7 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Starry Night

Paintings28.7 W x 20.3 H x 0.9 D in

$1,860

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Pool

Paintings16.5 W x 16.5 H x 0.9 D in

$1,020

Original Fine Art Abstract Sculpture by Kazuhiro Higashi

Smiley

Sculpture25.7 W x 20 H x 1 D in

$1,540

Original Conceptual Abstract Sculpture by Kazuhiro Higashi

Carpet Bombing

Sculpture22 W x 22 H x 1.4 D in

$1,580

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Water Garden

Paintings28.7 W x 20.3 H x 0.9 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings14.3 W x 10.1 H x 0.8 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Shallow Water

Printmaking13.7 W x 11.5 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking10.8 W x 13.7 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Night Sea

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Monster

Paintings10.1 W x 12.6 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Good Evening

Paintings14.3 W x 20.3 H x 0.8 D in

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Blue Water

Paintings24 W x 11.7 H x 0.8 D in

Original Abstract Fantasy Paintings by Kazuhiro Higashi

Before Dawn

Paintings23.4 W x 16.5 H x 0.8 D in

$1,110

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Smiley

Paintings13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.4 W x 8.3 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Hirudinean

Paintings27.6 W x 11.8 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Ghost Eel

Paintings13.6 W x 9.8 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.5 W x 23.4 H x 1.4 D in

$1,160

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Lander

Paintings9.8 W x 13.6 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Pink Witch in Winter

Paintings13.1 W x 7.5 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings11.7 W x 15.1 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.5 W x 23.4 H x 0.9 D in

$1,110

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Confused Bunny

Paintings11.7 W x 16.5 H x 1.4 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Sculpture by Kazuhiro Higashi

Untitled

Sculpture15.1 W x 13 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Little Imp

Paintings15.2 W x 11.4 H x 0.9 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Killer Whale

Paintings28.7 W x 10.1 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings14.3 W x 10.1 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Triangles

Paintings11.7 W x 8.3 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking13.1 W x 9.5 H x 0.1 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings15.7 W x 15.1 H x 0.7 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Encounter

Paintings20.3 W x 14.3 H x 0.8 D in

Original Modern Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Juice

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Sold
Original Modern Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.1 W x 15.7 H x 1 D in

Sold
Original Modern Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Super Elephant Man

Paintings9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking8.3 W x 11 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings20.3 W x 14.3 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Red Petals

Paintings16.1 W x 12.5 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Curiosity

Paintings20.3 W x 14.3 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Collage by Kazuhiro Higashi

Space Fighter

Collage16.7 W x 15.3 H x 1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings13.4 W x 9.8 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Monster

Paintings32.7 W x 23.9 H x 0.9 D in

$1,930

Original Fine Art Abstract Printmaking by Kazuhiro Higashi

Untitled

Printmaking9.5 W x 13.1 H x 0.1 D in

Original Fine Art Abstract Collage by Kazuhiro Higashi

Spring

Collage11.9 W x 17.6 H x 0.8 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings16.5 W x 11.7 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings17 W x 13.1 H x 0.8 D in

Original Figurative Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings15.7 W x 19.7 H x 0.5 D in

$1,020

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Lightning Bolt

Paintings16 W x 10 H x 0.7 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Stargazer

Paintings8.3 W x 17.5 H x 0.9 D in

Sold
Original Fine Art Abstract Collage by Kazuhiro Higashi

Monster

Collage16.4 W x 12 H x 0.8 D in

Original Fine Art Abstract Paintings by Kazuhiro Higashi

Untitled

Paintings11.7 W x 16.5 H x 0.8 D in


1 - 100 of 154 artworks

100 Results Per Page